Sammlung Haus N · Kiel – Athen
Gold und Liebe

Opening: 29 March at 20:00 - 22:30
Duration: 30 March - 21 April

...some pictures of the exhibition.
...some pictures of the opening.

Participating artists: Margarita Bofiliou, The Callas / Lakis & Aris Ionas, Arbit City, Dora Economou, Socrates Fatouros, Hypercomf, Stelios Karamanolis, Charalambos Kourkoulis, Manolis D. Lemos, Panos Papadopoulos, Ilias Papailiakis, Sofia Stevi, Iris Touliatou

Curated by Amalia Vekri